Met kameraad Leo Spiessens op de Triomfboog van het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis in Brussel. Achter ons in de diepte de Wetstraat. En voor die monumentale poort in de hoofdstad. Woensdag 12 augustus 2015. (foto Leo Spiessens)