Kasteel Sorghvliedt Hoboken, zondag 12 december 2010. Dirk Weyns van De Cultuurantenne leidt Frank De Vos en Bert Bevers in, die op het punt staan het samen met Antwerps stadsdichter Peter Holvoet-Hanssen geschreven gedicht De inwijkeling in première te brengen. Peter was door ziekte helaas verhinderd.